Onze diensten

Merk logo

Begeleiding bij verkoop van de onderneming

Vanaf de eerste overweging tot verkoop is het waardevol om een adviseur aan te sluiten. De Artradis adviseur helpt bij het concretiseren van de doelstellingen. Doordat er veel ervaring is met het verkopen van bedrijven worden vanaf dag één de juiste stappen gezet voor optimaal resultaat.
Merk logo

Begeleiding bij aankoop van de onderneming

Het aankopen van een bestaand bedrijf heeft vele voordelen ten opzichte van een nieuw bedrijf opstarten. De Artradis adviseur helpt bij het selecteren van het aan te kopen bedrijf en benadert de huidige eigenaar. De Artradis adviseur verzorgt alle handelingen rond de aankoop.
Merk logo

Adviseren en begeleiden van fusies

Het fuseren van bedrijven kan een waardevolle strategie zijn om groei mogelijk te maken en samen sterker op te treden naar de toekomst. De Artradis adviseur begeleidt de ondernemers vooraf, tijdens en na het samengaan.
Merk logo

Adviseren en begeleiden bij management buy-ins en  management buy-outs

Het aankopen van een bedrijf als zittend management of als persoon van buitenaf biedt goede kansen om het bedrijf voort te zetten. De Artradis adviseur waakt ervoor dat partijen bij elkaar passen en toetst de gestelde gezamenlijk ambities. De adviseur begeleidt de ondernemers in de te nemen stappen.
Merk logo

Adviseren over het intreden of uittreden van aandeelhouders, blokkeringsregelingen

In gevallen vinden er wijzigingen plaats onder de aandeelhouders van het bedrijf, de Artradis adviseur begeleid de aandeelhouders in de voorgenomen wijzigingen.

Merk logo

Begeleiding van waardebepalingen en prijsvorming van en rond belangen van bedrijven

Er zijn veel situaties waarin de waarde van het bedrijf het uitgangspunt is van gesprekken zoals verkoop en aankoop van aandelen. Ook kan er sprake zijn van fiscale situaties waarbij de waarde van de onderneming van belang is. De Artradis adviseur stelt de waarde van de onderneming vast.
Merk logo

Begeleiding van due diligence onderzoeken

Een due diligence onderzoek kan een arbeidsintensief traject zijn voor de ondernemer. De Artradis adviseur zorg voor een goede digitale omgeving waarin veilig documenten gedeeld kunnen worden. Ook verzorgt de adviseur een eerste controle op de aanlevering van documenten en de inrichting van de digitale omgeving.
Merk logo

Het geven van (fiscaal) juridische adviezen

Juridische en fiscale vraagstukken dienen beantwoord te worden voordat vervolgstappen worden gezet, de Artradis adviseur staat de ondernemer met raad en daad bij.
Merk logo

Het verzorgen van de juridische afhechting

Het tot stand komen van de juiste overeenkomsten is van groot belang in bedrijfsoverdrachten. De Artradis adviseur stelt overeenkomsten op en voert samen met de ondernemer de onderhandelingen over de inhoud van contracten zodat deze ook daadwerkelijk weergeven wat partijen willen afspreken.

Merk logo

Begeleiding en advisering bij aandeelhoudersconflicten, alsmede het optreden als mediator

Een conflict hoeft geen conflict te blijven, de Artradis adviseur spreekt met alle betrokken partijen om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Betrek de adviseur zo spoedig mogelijk bij het conflict voor optimaal resultaat.